Uredba o ordenu Svetog Save u Srpskoj pravoslavnoj crkvi

Na osnovu člana 69 tačke 25 Ustava Srpske pravoslavne crkve, Sveti arhijerejski sabor, odlukom ASBr. 13/zap. 59 od 22. maja 1986. godine donosi
Uredbu
O ordenu Svetog Save u Srpskoj pravoslavnoj crkvi
Član 1
Srpska pravoslavna crkva ustanovljava orden Svetog Save u čast i zahvalnost svom najvećem Svetitelju, duhovnom ocu i učitelju Svetom Savi, a povodom 800-godišnjice njegovog rođenja.
Član 2
Orden Svetog Save se uvodi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sabora ASBr. 22/zap. 24 od 26. maja 1985. godine koji glasi:
„Povodom proslave 800-godišnjice rođenja Svetog Save ustanoviti orden Svetog Save, kojim bi se odlikovala duhovna i svetovna lica za naročite zasluge za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Staviti u dužnost Svetom arhijerejskom sinodu da ispita mogućnost nacrta i izrade ovog ordena, kao i da izradi Uredbu o odlikovanju“.
Član 3
Opis ordena: Orden Svetog Save izdaje se u tri stepena ili reda: prvog stepena, drugog stepena i trećeg stepena.
a)      Lice ordena – strana prva – ima osnovni simbol – krst u čijem središtu se nalazi reljefni prikaz lika Svetog Save prema fresci iz manastira Mileševe;
-          Između strana krsta nalaze se reljefni prikaz srpskog srednjevekovnog grba – dvoglavi orao;
-          Iznad krsta je reljefni prikaz mitre, koji je u isto vreme i pokretna veza sa lenticom;
-          Metalni delovi su u pozlati, a čista polja se popunjavaju emajlom u bojama srpske trobojke: prvi stepen – belo, drugi stepen – crveno i treći stepen – plavo.
b)      Naličje ordena – druga strana – osnovni simbol je krst u čijem središtu se nalazi reljefni prikaz grba Srpske pravoslavne crkve sa godinom 1986 (hiljadu devetsto osamdeset šesta);
-          Između strana krsta nalaze se reljefni prikazi srpskog srednjevekovnog grba, a iznad krsta reljefni prikaz mitre, koji je istovremeno pokretna veza sa lenticom. Obrada i boja – kao na prednjoj strani.
Stepeni ordena se razlikuju bojama i kvalitetom pozlate.
Sva tri stepena se nose na lenti oko vrata i dosežu do sredine grudi.
Član 4
Odlukom Svetog arhijerejskog sabora odlikuju se, na predlog jednog ili više članova Svetog arhijerejskog sabora, Patrijarh i arhijereji Srpske pravoslavne crkve, a sva ostala duhovna i svetovna lica, kao i ustanove, odlikuju se odlukom Svetog arhijerejskog sinoda, a na predlog nadležnog arhijereja.
Sva duhovna i svetovna lica iz reda drugih crkava i zemalja odlikuju se odlukom Svetog arhijerejskog sinoda.
Član 5
Orden se dodeljuje dekretom i gramatom Svetog arhijerejskog sabora, odnosno Svetog arhijerejskog sinoda.
U gramati se najkraće navode zasluge lica koja primaju odlikovanje.
Dekrete i gramate o dodeljivanju ordena potpisuje Patrijarh, odnosno njegov zamenik – član Svetog arhijerejskog sinoda.
Uz dekret i gramatu se prilažu znaci ordena.
Član 6
Odluke o odlikovanju ordenom Svetog Save objavljuju se u službenom listu Srpske pravoslavne crkve.
Biografije i zasluge primaoca ordena objavljuju se u jednom od listova Srpske pravoslavne crkve.
Član 7
Lica koja su primala orden nižeg reda, mogu primiti za svoje veće zasluge orden višeg reda, pošto je prošlo najmanje tri godine od ranijeg odlikovanja.
U slučaju da se lice odlikovano ordenom Svetog Save u toku docnijeg života ogreši o Srpsku pravoslavnu crkvu, pa bude kažnjeno, bilo kojom crkvenom kaznom zbog toga, odluka o dodeljivanju ordena se anulira.
Član 8
Spisak lica odlikovanih ordenom Svetog Save vodi kancelarija Svetog arhijerejskog sinoda na čelu sa glavnim sekretarom. Ova kancelarija otpravlja i svršava sve poslove u vezi ovoga.
Član 9
Orden se izrađuje na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sabora, a Sveti arhijerejski sinod nadzirava i kontroliše svaku novu izradu izdanja, koja se poručuje prema potrebi.
Član 10
Ordeni Svetog Save se čuvaju u trezoru Svetog arhijerejskog sinoda. Njime rukovode trojica saključara, na čelu sa glavnim sekretarom Svetog arhijerejskog sinoda. Drugu dvojicu saključara bira Sveti arhijerejski sinod na četiri godine.
Član 11
Izdaci za nabavku i izradu ordena Svetog Save padaju na teret Svetog arhijerejskog sinoda.
Ovi rashodi se pokrivaju prihodima od taksa na dodeljivanje ordena uz dodatak od 40% od cene.
Taksu za ordene, koje primaju velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve podnose primaoci ordena.
Taksu za ordene koje Srpska pravoslavna crkva dodeljuje duhovnim ili svetovnim licima drugih crkava i država podnosi Sveti arhijerejski sinod iz sredstava koja se ostvare viškom od 40% od cene koštanja za nabavljene ordene.
Takse za ordene dodeljene na predlog eparhijskih Arhijereja, padaju na teret nadležnih eparhija.
Član 12
Poslovanje i knjigovodstvo oko prihoda i rashoda ordena vodi kancelarija Svetog arhijerejskog sinoda. Visinu takse na orden određuje Sveti arhijerejski sinod.
Sva poslovanja nadzirava i odobrava Sveti arhijerejski sabor.
Član 13
Ova uredba stupa na snagu kada je odobri Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve a pošto se objavi u „Glasniku“, njenom službenom listu.